I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Live-Cam gratuit!!!
Utilizatorii de telefon primesc imaginea live gratuit.
Acțiuni Online: 13 FETE: 8 BĂIEŢI: 1 GRUP: 0 PERECHI: 0 ACCESORII: 4 Bi: 0

Termeni şi Condiţii Generale


 Condiţii Generale de utilizare a site-ului Camworld.tv pentru Vizitatori

1. Domeniu de aplicare a Condiţiilor Generale

2. Protecția Datelor

3. Înregistrare şi condiţii de participare

4. Drepturi şi obligaţii ale Vizitatorului

5. Obiectul contractului şi prestaţii oferite

6. Costurile serviciilor oferite

7. Software / Dreptul de autor

8. Răspundere

9. Modificări ale Condiţiilor Generale

10 .Clauze finale / Instanţă competentă

11. Termene de decădere

 

§1. Domeniul de aplicare / Condiții generale

Serviciile şi prestaţiile furnizate de Camworld.tv şi de partenerii săi se desfăşoară excluziv pe baza acestor Termeni şi Condiţii Generale. Oricare alte Condiţii Generale ale Vizitatorilor nu sunt recunoscute de către Camworld.tv . Vizitatorul recunoaşte valabilitatea acestor Condiţii Generale prin utilizarea serviciilor oferite de Camworld.tv. Prin neacceptarea de către Vizitator a acestor Condiţii Generale, acesta nu va putea folosi serviciile furnizate de Camworld.tv.  Camworld.tv îşi păstrează dreptul de a modifica Condiţiile Generale şi de a le adapta evoluţiei internetului. Nu este nevoie de a modifica aceste Condiţii Generale, chiar şi în cazul în care Camworld.tv extinde sau îmbunătăţeşte serviciile actuale. Furnizarea de servicii noi este supusă clauzelor acestor Condiţii Generale.

 

§2. Protecția Datelor

Vizitatorul este de acord ca toate informaţiile cu caracter personal furnizate la înregistrare să fie stocate si prelucrate de către Camworld.tv în conformitate cu Legea Federala despre Protecția Datelor (BDSG), Legea Telecomunicațiilor (TGK) privind regulamentul de protecţie a datelor ale antreprizelor care furnizează servicii prin telecomunicaţii, şi în conformitate cu German Teleservices Data Protection Act (Teledienstedatenschutzgesetz) numai în măsura în care acestea sunt importante pentru îndeplinirea contractului sau pentru motive de facturare. Aici se tratează despre date privind persoana, date privind utilizarea si date privind facturarea. Pentru facturare, Camworld.tv foloseşte următoarele date: numărul IP al Vizitatorului, datele de acces al Vizitatorului precum şi data şi durata legăturii prin chat sau telecomunicaţii cu Emitentul. Alternarea Emitentului poate avea loc înăuntrul chatului, fără să întrerupă accesul cu oblig de plată. Camworld.tv nu îşi asumă obligaţia de a controla din punctul de vedere a legalităţii serviciile si transmisiunile, respectiv conţinutul comunicaţiilor prin chat sau telecomunicaţii utilizate sau oferite de către Emitenţi şi Vizitatori. Relevarea şi elaborarea datelor cu caracter personal ale Vizitatorului, utilizate pentru alte scopuri decât cele descrise mai sus au loc doar prin consimțământul acestuia. Datele se vor depozita atâta timp cât este necesar în cadrul prezentului acord şi respectând dispozițiile legale în vigoare. Vizitatorul are oricând dreptul de a cere şi obţine informaţii despre datele care îl privesc. Camworld.tv atrage atenţia clienţilor în mod expres asupra faptului că Protecţia Datelor privind transmisiile de date în reţele neprotejate ca si internetul, nu poate fi garantată în întregime, din punctul de vedere a nivelului tehnic actual.

 

§3. Înregistrare si condiţii de participare

Utilizarea ofertelor, serviciilor şi prestaţiilor puse la dispoziţie de Camworld.tv presupune înregistrarea conform regulilor. Utilizătorul trebuie sa fi împlinit la înregistrare cel puţin vârsta de 18 ani si să fie capabil să acţioneze. Vizitatorul îşi asumă obligaţia faţă de Camworld.tv de a completa formularul de înscriere cu date reale, exacte, actuale şi complete.

Prin prezentul acord Vizitatorul își asumă obligaţia de a proteja oferta paginilor memorizate pe serverul web precum si alte informații ale Vizitatorului memorizate (nume utilizator, parola, imagini, acces online, acces prin intermediul telecomunicațiilor) de la răspândirea lor la terți. Acesta este valabil îndeosebi cu privire la minori sau persoane care au nevoie de a fi protejate. Vizitatorul își asumă întreaga răspundere privind fiecare acces şi utilizare (cu nume utilizator si parola) si folosirea serviciilor şi ofertelor puse la dispoziție de către Camworld.tv.  Vizitatorul îşi asumă obligaţia de a comunica imediat pierderea datelor identificative sau descoperirea acestora de către terți. Camworld.tv este în poziţie de a interveni în siguranţa reţelei şi de a controla traficul mesajelor. Vizitatorul se va ocupa de siguranţa datelor transmise de acesta pe internet sau înmagazinate pe serverii web. Vizitatorul ia cunoştinţă că după înscrierea acestuia cu succes şi utilizarea ca rezultat a serviciilor oferite de către Emitent, Acordul între Vizitator şi Emitent limitează. După înscrierea Vizitatorului la un Emitent şi la serviciile sale, Vizitatorul poate lua legătura cu acesta. Înainte de toate, Vizitatorul are posibilitatea de a se informa gratis despre reprezentarea fiecărui Emitent. Conţinutul reprezentării Emitentului în cuprinsul relaţiilor contractuale acestuia cu Vizitatorul, este doar datoria Emitentului. În caz de necesitate, Vizitatorul se declară dispus să furnizeze eventuale informaţii importante privind comunicarea, înregistrarea, modificarea, suspendarea sau ştergerea propriului cont.

  

§4. Drepturi si obligaţii ale Vizitatorului 

Vizitatorul trebuie să fi împlinit la înregistrare cel puţin vârsta de 18 ani şi să fie capabil să acţioneze. Se vor comunica imediat la Camworld.tv eventuale modificări ale datelor furnizate la înregistrare. Vizitatorul se va aproviziona cu necesarul de hardware şi software pentru accesul la internet, pe cheltuiala proprie. Costurile derivate din serviciile puse la dispoziţie de Camworld.tv prin Emitenţi şi utilizarea acestora din partea Vizitatorilor se vor plăti de către Vizitatori fără rezerve.

Camworld.tv nu îşi asumă nici o răspundere în cadrul relaţiilor contractuale între Emitent şi Vizitator privind conţinutul informaţiilor Emitentului, texte, date, software, muzică, audio, materiale, poze, grafice, contacte email, contacte, videouri sau alte materiale transmise Vizitatorului prin utilizarea portalului Camworld.tv. Răspunderea aparţine persoanei de la care derivă conţinuturile.

Camworld.tv ia în seamă respectarea normelor legale. Din acest motiv, Vizitatorului îi este strict interzis să difuzeze, să ofere sau să ceară pornografie ilegală prin sistemul Camworld.tv.

De asemenea, Vizitatorului îi este expres interzis în cadrul utilizării Camworld.tv:

a) orice act sexual cu copii sau animale;

b) acte sau reprezentări care exaltă violenţa;

c) pornografie ilegală;

d) sa aducă prejudicii de orice tip minorilor;

e) să se prezinte, în cadrul serviciului utilizat, ca si reprezentant, administrator sau responsabil al serviciului, sau ca asociat a acestora;

f) să adune sau să difuzeze informaţii cu caracter personal a altor Vizitatori sau Emitenţi;

g) să cauzeze daune, sau sa întrerupă serviciile sau server-urile si reţelele asociate acestora;

h) să cauzeze daune sau să nu respecte dispozițiile şi regulile rețelelor asociate serviciilor;

i) să deranjeze, să ameninţe, să defăimeze, să hărţuiască sau să jeneze orice persoană fizică sau juridică;

j) să copieze, să duplice, să imite, să vândă sau să revândă serviciile sau conţinuturile, subdomeniile, utilizarea acestora sau accesul la acestea;

k) să folosească serviciile Camworld.tv pentru scopuri comerciale fără acordul expres şi scris din partea Camworld.tv;

l) să facă publicitate în timpul utilizării serviciilor.

 

§5. Obiectul contractului şi prestaţii oferite

Camworld.tv pune la dispoziţie Vizitatorului, precum şi Emitenţilor, în timpul perioadei de validitate a contractului şi a utilizării serviciilor, software-ul legat de acestea. 

Sistemul conţine un software excluziv online, adică un software pus la dispoziţie pe internet pentru utilizarea serviciilor prin accesarea internetului. Acest software conţine alocarea de spaţiu de memorizare. În plus, Camworld.tv oferă crearea şi/sau administrarea de prestaţii.

Prestaţiile concrete oferite, adică serviciile şi produsele conţinute de acestea se vor considera doar pe baza descrierii lor.

 

§6. Costurile serviciilor oferite

Înscrierea la software-ul pus la dispoziţie de Camworld.tv este gratis. Serviciile cu plată sunt dotate de respectivele preţuri. Pentru accesul la metodele de plată oferite, se aplică preţurile indicate de fiecare dată.  Pentru accesul sau utilizarea numerelor de telefon cu tarif special dintr-o reţea de telefonie fixă, se aplică tarifele indicate. Pentru accesul sau utilizarea numerelor de telefon cu tarif special dintr-o reţea de telefonie mobilă, se vor aplica tarifele operatorului mobil. Puteţi cere informaţii privind aceste tarife operatorului dvs. de telefonie mobilă. Pentru servicii utilizate şi neplătite, Camworld.tv are dreptul de a recurge la serviciile terţilor. Camworld.tv are dreptul de a colecta informaţii privind Vizitatorii, de la Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) competentă, precum şi de la alte agenţii de informaţii economice sau de credit, în mod independent sau prin intermediul terţilor. Vizitatorul îşi da consimțământul ca şi Camworld.tv să raporteze la SCHUFA competentă comportarea necorespunzătoare contractului a acestuia (de exemplu, blocarea cardului de credit din cauza întrebuinţării greşite din partea proprietarului, returnarea debitului privind creanţele necontestate, cerinţe de plată privind creanţele necontestate, executarea silită). În cazul în care SCHUFA este în posesia altor date de acest tip, Camworld.tv va putea obţine aceste informaţii. Această comunicare de date se va face respectând Lege Federală privind Protecţia Datelor (BDSG) doar în cazul în care aceste date sunt necesare pentru protecţia intereselor legitime a Camworld.tv, a unui partener SCHUFA sau a publicului general sau în cazul în care nu prejudecă interesele care au nevoie de a fi protejate a Vizitatorului. SCHUFA înmagazinează datele pentru a le putea furniza institutelor de credit, societăţilor de credit, de leasing, de comerţ în detaliu, de comerţ  cu vânzare prin poştă şi altor societăţi care oferă consumătorilor credituri de valută, marfă sau servicii, sau societăţilor care cer informaţii privind evaluarea solvabilităţii clienţilor. Pentru scopul identificării debitorului pot fi trimise adrese societăţilor care adună informaţii comerciale sau care sunt legate de SCHUFA de relaţii contractuale. SCHUFA pune la dispoziţie date partenerilor contractuali, doar în cazul în care aceste date prezintă interese legitime privind credibilitatea evaluării datelor. SCHUFA transmite numai date obiective, fără informaţii privind creditorul; Datele SCHUFA nu conţin informaţii privind judecata de valoare subiectivă sau informaţii privind venitul sau patrimoniul. 
 

 

§7. Software / Dreptul de autor

Camworld.tv pune la dispoziţie Vizitatorului un software, în cadrul serviciilor oferite de Camworld.tv. Prin acest software, Camworld.tv acordă Vizitatorului dreptul neexclusiv de a folosi acest software în timpul accesului la serviciile oferite de Camworld.tv. Acordarea dreptului de utilizare sus-numit este acordat expres cu condiţia ca Vizitatorul-ul să furnizeze la înregistrare date reale, exacte, actuale si complete si sa respecte prezentele condiţii generale de utilizare. Vizitatorului nu îi este permis sa multiplice software-ul, respectiv să îl facă accesibil la terţi, să cedeze software-ul și drepturile acestuia, să îl închirieze, să îl încredinţeze la terţi, să îl modifice, să îl traducă, să efectueze asupra lui practica de Reverse Engineering, să îl descompună sau să îl dezasambleze, să realizeze software-uri derivate pe baza acestuia. Drepturile de proprietate intelectuală, precum şi alte drepturi de proprietate rămân ale Camworld.tv. Vizitatorul nu are dreptul să pretindă concesia sau vizionarea codului sursă al software-ului. Persoane sau antreprize care se află în concurenţă sau în competiţie cu Camworld.tv sau produsele sale, respectiv serviciile sale, nu au dreptul de utilizare.

 

§8. Răspundere

Utilizarea a Camworld.tv are loc exclusiv fără a aduce atingere disponibilităţii precum şi pe propriul risc şi pe propria răspundere a utilizatorului si în baza dispozițiilor furnizate de Camworld.tv. Camworld.tv exclude răspunderea privind daunele directe şi/sau indirecte, incluse daunele secundare provocate de Vizitatori şi/sau de terţi – independent de baza pe care se cer (ex: întârziere, imposibilitate, violarea contractului, garanţie, acţiuni nepermise, etc.).  Camworld.tv nu răspunde de compromiterea vieţii, integrităţii fizice ţi/sau a sănătăţii, precum şi de violarea obligaţiilor contractuale principale. De asemenea, se exclude răspunderea privind neglijenţa, daunele colaterale sau daune indirecte atipice. 

Orice răspundere pe baza legii privind răspunderea producătorilor, va rămâne neafectată. Camworld exclude orice răspundere sau garanţie privind daune care rezultă de la structurile de telecomunicaţii puse la dispoziţie de către terţi, precum şi privind daunele provenind de la întreţinerea, înmagazinarea, utilizarea, manipularea neregulată sau avarierea serviciilor puse la dispoziţie sau altor prestaţii oferite de Camworld.tv. Până la plată totală a sumelor datorate la Camworld.tv sau partenerilor săi contractuali, pe baza relaţiilor de afaceri existente între Camworld.tv şi Vizitator, Camworld.tv are dreptul de reţinere a bunurilor în cadrul datelor de înregistrare puse la dispoziţie, precum şi dreptul de garanţie contractuală. Dacă Vizitatorul este în restanţă cu plata, Camworld.tv are dreptul, fără aviz oral sau în scris şi fără concesiunea unui nou termen de plată, de a termina fără preaviz relaţia contractuală existentă şi de a elimina datele de înregistrare a Vizitatorului, sau, în urma plății sumei restante, de a transfera la terți.

Descărcarea materialelor legate de serviciile oferite de Camworld.tv se va face pe propriul risc al Vizitatorului.

Camworld.tv nu își asumă nici o răspundere pentru comportamentul Vizitatorilor, Emitenților sau a altor terți sau privind conținuturile sau declarațiile făcute de Vizitatori, Emitenți sau alți terți în cadrul serviciilor. De asemenea, Camworld.tv nu îşi asumă nici o răspundere privind daunele rezultate din utilizarea serviciilor sau din imposibilitatea utilizării lor. Această excludere a răspunderii este valabilă şi pentru întreruperea, suspendarea temporară sau terminarea serviciilor.

 

§9. Modificări ale Condiţiilor Generale

Camworld.tv îşi păstrează dreptul de a modifica sau integra aceste Condiţii Generale. În cazul eventualelor modificări sau integrări a acestor Condiţii Generale, Vizitatorul va fi înştiinţat de fiecare dată. Condiţiile Generale modificate sau integrate se vor aplica pentru prima oară când, după primirea înştiinţării, Vizitatorul va utiliza din nou serviciile Camworld.tv.

 

§10. Clauze finale şi instanţa competentă 

Legile aplicate Contractului vor fi acelea al sediului comercial al Camworld.tv. Instanţa competentă pentru toate conflictele este sediul societăţii Camworld.tv.

Nedepinzând de faptul că Oferantul este comerciant sau nu, tribunalul competent este tribunalul din sediul comercial a societăţii Camworld.tv.

Camworld.tv poate da în judecată Vizitatorul – cu condiţia ca acesta să fie comerciant – şi în localitatea în care acesta are reşedinţa sau in care are reşedinţa sediul comercial a acestuia.

Dacă Vizitatorul va fi dat în judecată la tribunalul competent din localitatea unde are sediul societatea pârâtului, acesta, în calitate de comerciant, va suporta costurile apariţiei în tribunal local al societăţii Camworld.tv.

Relaţiei juridice, care se încheie pe baza acestor Termeni şi Condiţii Generale, i se vor aplica exclusiv legile în vigoare în statul în care societatea Camworld.tv are sediu comercial.    

Oricare alte Condiţii Generale existente ale înscrişilor, fie că sunt clienţi sau furnizori nu vor fi recunoscute de către Camworld.tv.

Vizitatorul se va supune, independent de proprii Termeni şi Condiţii Generale, acelor ale Oferantului. În cazul în care una dintre clauzele acestor Condiţii este sau va fi invalidă, aceasta nu va condiţiona validitatea clauzelor contractului. În acest sens, în locul clauzei invalide, părţile contractului își asumă obligaţia de a stabili o clauză validă, care să se apropie cel mai mult de sensul şi scopul propus de finalitatea economica.  În cazul în care condiţiile economice actuale prezintă un viciu şi este nevoie de interpretarea contractului, se va proceda corespunzător. Renunţarea societăţii Camworld.tv de a exercita sau de a aplica un drept sau o clauză a acestor Condiţii Generale, nu reprezintă renunţarea definitivă la acest drept sau la clauza corespunzătoare. Acorduri subsidiare, modificări şi integrări a acestor Condiţii Generale se pot face doar în scris.

 

§11. Termene de decădere

În ciuda termenilor juridice mai scurte, toate drepturile legate de utilizarea serviciilor sau derivate din aceste Condiţii Generale, trebuie să fie realizate din punctul de vedere judiciar în cel mult într-un an, altfel nu vor mai fi putea exercitate.

 

 

Operatorul conţinutului Livecam şi domeniului internet:

Web-Administration S.L.

PTO de Caleta de Fuste S/N

Oficina del Puerto

35610 Antigua / Spain

CIF: B76045434

 

 

Condiții Generale, 2021 Antigua, España

 

 
avs