I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Canlı Kamera ücretsiz!!!
Telefon kullanıcısı canlı görüntüleri ücretsiz olarak alacaktır.
Kampanya Çevrimiçi: 12 KIZLAR: 7 ERKEKLER: 1 GRUP: 0 ÇİFTLER: 0 FETİŞ: 4 Biseksüel: 0

Genel Çalışma Koşulları - Ziyaretçiler


1.   Genel Çalışma Koşullarının Geçerlilik Alanı 

2.   Bilgilerin Korunması

3.   Başvuru ve Katılım Koşulları 

4.   Ziyaretçi Hakları ve Yükümlülükleri 

5.   Sözleşme Konusu – Servis Kapsamı  

6.  Verilen Hizmet Giderleri 

7.   Yazılım / Telif Hakları

8.   Sorumluluk

9.   Genel Çalışma Koşullarında Yapılacak Değişiklikler 

10. Son Hükümler / Yetkili Mahkeme

11. Hakları Düşürücü Süre
§1. Geçerlilik Alanı  / Genel
Camworld.tv ve sunucuya bağlı partner programları, yalnızca bu genel çalışma koşullarını esas alarak hizmet verir. Camworld.tv, genel çalışma koşullarına aykırı veya bundan farklılık gösteren bütün web yöneticilerini tanımaz.
Camworld.tv tarafından sunulan hizmetleri ziyaretçinin kullanması durumunda genel çalışma koşullarını kabul etmiş olur. Genel çalışma koşullarının ziyaretçi tarafından reddedilmesi durumunda Camworld.tv  hizmetlerinin kullanımı gerçekleşmez. Camworld.tv, genel çalışma koşullarını değiştirme ve internete uyumlu hale getirme hakkını saklı tutar. Camworld.tv, mevcut hizmetlerini genişletir veya iyileştirme yoluna giderse o zaman genel çalışma koşullarında değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Yeni hizmetlerin teklifi bu genel çalışma sözleşmesinin hükümlerine bağlıdır.

§2. Bilgilerin Korunması
Ziyaretçi, Camworld.tv’ye ait kendisi tarafından kayıt yapma çerçevesinde alınmış olan bütün kişisel bilgileri kapsayan verilerini; bunların sadece sözleşme ilişkisini sürdürmek için ve fatura kesme amacına yönelik olarak gerekli olması koşuluyla Federal Veri Koruma Kanunu, İletişim Kanunu ve telekomünikasyon hizmeti veren şirketler için bilgilerin korunması ile ilgili yönetmeliğe ve Tele Servisi Verilerinin Korunması Kanunu’na göre kaydedeceğini ve işlem yapacağını kabul ettiğini beyan eder. Bunun yanı sıra envanter verileri, kullanım verileri ve fatura bilgileri söz konusudur. Camworld.tv, aktörler konusunda fatura kesme amacıyla aşağıdaki bilgileri kullanır:  Ziyaretçinin IP numarası, ziyaretçinin erişim bilgileri ve aktörlere sohbet veya telekomünikasyon ile sağlanan bütün erişim olanaklarının bağlantı gün ve süresi.

Aktörlerin değişimi, sohbet içerisinde ücrete tabi bağlantı kapatılması hususu bildirmeden gerçekleşebilir.  Camworld.tv, bununla aktörler veya ziyaretçiler tarafından sunulan veya kullanılan hizmetlerin ve sunumların ve sohbet veya telekomünikasyon içeriklerinin kontrolünü yapma yükümlülüğünü yasal olarak üstlenmez. Ziyaretçinin kişisel bilgilerinin tanımlanan kapsam çerçevesinde toplanması veya işleme tabi tutulması sadece ziyaretçinin izninin alınması koşuluyla gerçekleşir. Veriler, sadece bu anlaşma çerçevesinde ve kanunlara uyulması koşuluyla gerekli olduğu sürece muhafaza edilir.

Ziyaretçinin her zaman kendi kaydedilmiş bilgilerini talep etme hakkı bulunmaktadır. Camworld.tv, internetteki gibi açık ağlardaki veri aktarımı ile ilgili bilgilerin korunmasının en son gelişmiş teknolojiye göre kapsamlı olarak sağlanamayacağı hakkında müşteriye detaylı bilgi verir.

§3. Başvuru ve Katılım Koşulları 
Teklifin ve Camworld.tv’ye ait hizmetlerinin kullanımı, usulüne uygun olarak kaydın yapılması koşuluna bağlıdır. Sadece 18 yaşında ve tam olarak ticari ehliyeti olan kişiler, kayıt yaptırma ve kullanma hakkına sahiptir.  Ziyaretçi, kayıt sırasında doğru ve gerçeğe uygun bilgiler vereceğini ve bu verileri gerektiğinde güncelleyeceğini Camworld.tv’ye taahhüt eder.
Ziyaretçi, ağ sunucusuna kaydedilmiş olan sayfa tekliflerini ve koşullara bağlı olarak ziyaretçinin orada kaydedilmiş olan bilgi, kullanıcı adı, şifre, resim malzemesi,  online erişimler veya erişim olanakları gibi diğer orada kendiliğinden kaydedilmiş olan verilere üçüncü kişilerin, özellikle de reşit olmayanların veya korunmaya muhtaç kişilerin ulaşmasını engelleyeceğini taahhüt eder.  Bu özellikle reşit olmayan veya korunmaya muhtaç kişiler için geçerlidir.
Ziyaretçinin; kullanıcı adı (login) ve parola kullanımı gerçekleştirilerek Camworld.tv tarafından verilen hizmet ve tekliflerin her türlü kullanımı ve bunlardan yararlanılması ile ilgili tam sorumluluğu bulunmaktadır. Ziyaretçi, kimlik belirleme verilerinin kaybolması veya üçüncü kişiler tarafından yetkisiz olarak bilgi elde edildiği hususlarını vakit kaybetmeden bildireceğini taahhüt eder.
 Camworld.tv, ağ güvenliğine müdahale edebilir ve bilgi trafiğini kontrol edebilir. İnternete kendisi tarafından aktarılan ve web sunucularında kaydı yapılmış olan verilerin güvenliğinden geniş kapsamlı olarak sorumludur. Ziyaretçi;  ziyaretçi ve aktör arasındaki sözleşmenin ziyaretçinin yapılmış olan başvurusu sonrasında ve bunun sonucunda aktörlerin sunulan hizmetleri kullanmasını sınırladığını bilmektedir.  

Ziyaretçi, başvuru sonrasında bir aktör ve hizmetleri ile temasa geçebilir. Bundan böyle ziyaretçi, her bir aktörün prezantasyonu hakkında ücretsiz olarak bilgi alma olanağına sahiptir. Aktörün prezantasyonunun içeriğinin sorumluluğu, ziyaretçi ile aktörün sözleşme ilişkisinin kullanılması dahilinde sadece aktöre aittir.  Ziyaretçi; başvuru, kayıt, değişiklik yapma, kaydının bloke edilmesi veya silinmesi söz konusu olduğunda her seferinde gerekli işlemlere katkıda bulunacağını ve bununla ilgili gerekli olan (irade)beyanlarında bulunacağını beyan eder.   
 
§4. Ziyaretçilerin Hakları ve Yükümlülükleri
Ziyaretçi, kayıt yapıldığı sırada 18 yaşında olmalı ve tamamen ticari ehliyete sahip olmalıdır.  Kayıt sırasında verilmiş olan bilgilerde olabilecek değişiklikler vakit kaybetmeden  Camworld.tv’ye bildirilecektir.  
İnternete erişim için gerekli olan donanım ve yazılım gereksinimlerini ziyaretçinin kendisi, masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmek zorundadır. Camworld.tv tarafından aktörler aracılığıyla sunulan hizmetlerin   ve ziyaretçiler tarafından kullanım giderleri, kullanıcı tarafından  kayıtsız şartsız karşılanır.  
Camworld.tv,   aktör, metin, veri, yazılım, müzik, ton, malzeme, fotoğraf, grafik, mail, iletişim, video veya ziyaretçiye Camworld.tv’nin kullanımıyla sunulan diğer malzemelerin içeriği gibi bütün bilgiler ile ilgili aktör ve ziyaretçi arasında sözleşme ilişkisi hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. İçeriğin ait olduğu kişi, bundan sorumludur. Camworld.tv, yasal yönetmeliklere uyulup uyulmadığına dikkat eder. Bu nedenle ziyaretçinin, Camworld.tv’ye ait sistem üzerinden yasal olmayan porno gibi hukuka aykırı içerikleri yayınlaması, sunması veya talep etmesi kesinlikle yasaktır.

Özellikle Camworld.tv kullanımı çerçevesinde ziyaretçi açısından aşağıdaki hususlar kesinlikle yasaktır:
 
A. Çocukların veya hayvanların bulunduğu seks içerikli gösterimler;  
B. Şiddetin yüceltildiği gösteriler veya eylemler  
C. İllegal pornografi
D. Herhangi bir şekilde reşit olmayanlara zarar vermek
E. Kullanılan hizmetler dahilinde temsilci, yönetici veya başka bir şekilde hizmet sorumlusu veya bu bağlamda bu tarz kişiler ile ilişki içerisinde olan birisi olarak yanlış bilgi vermek.
F. Ziyaretçilerin veya aktörlerin kişisel verilerini toplamak, kaydetmek veya yayınlamak  
G. Hizmetlere veya hizmetler ile bağlantılı olan sunucu, ağlara müdahale ederek bunlara zarar vermek veya bunları kesintiye uğratmak;   
H. Hizmet ile bağlantılı olan ağ yönetmeliklerini ve kurallarını göz önünde bulundurmamak
I. Baskı uygulamak, tehdit etmek, rahatsız etmek, utandırmak veya iftirada bulunmak veya doğal ve hukuki kişilermiş gibi zorluk çıkarmak
J. Hizmetleri, hizmetlerin içeriği veya kısımlarını kopyalamak, çoğaltmak, taklit etmek veya satmak
K. Camworld.tv tarafından yazılı olarak kesinlikle izin verilmemesine rağmen Camworld.tv’ye ait hizmetleri ticari amaca yönelik kullanmak
L. Hizmetlerin kullanımının aktiviteleri içerisinde reklam içerikli tedbirlerden vazgeçmek  

§5. Servis Kapsamı
Camworld.tv, hizmetlerin kullanımının ve anlaşmasının geçerli olduğu sürece buna bağlı olan yazılımı ziyaretçinin ve aktörün hizmetine sunar. Yazılım, internette giriş yaparak hizmetlerin kullanımı için sadece internet üzerinden online sunulan yazılımı kapsamaktadır.  Ayrıca Camworld.tv, hizmetlerin oluşturulmasını ve/veya bakım hizmeti vermektedir. Bununla elde edilmiş ürün ve hizmetler anlamına gelen hizmetlerin tam servis kapsamı, sadece tanımlandığı gibidir.

§6. Sunulan Hizmet Giderleri 
Camworld tarafından sunulan yazılım başvurusu ücretsizdir. Ücrete tabi hizmetler için fiyatlar oluşturulmuştur. Sunulan ödeme türlerine erişim için her seferinde belirtilmiş olan fiyatlar geçerlerdir. Telefon katma değerli numaraya erişim veya bunun kullanımı için sabit hatlı telefon üzerinden kullanımda verilmiş olan telefon ücretleri geçerlidir. Fiyatlar, mobil telefondan yapılan görüşmelere göre farklılık gösterir. Mobil telefon ücretleri hakkına bilgiye sizin ilgili mobil telefon sunucunuzdan elde edebilirsiniz. Camworld.tv,     borçlanma, kullanılmış ve ödenmemiş hizmet ve servislerinin  söz konusu olması durumundan  üçüncü kişileri kullanma hakkına sahiptir. Camworld.tv, kendisi veya üçüncü kişiler aracılığıyla genel kredi güvencesi ile ilgili yetkili koruma şirketinden (SCHUFA) ve diğer kredi raporlama ajanslarından ve kredi değerlendirme şirketlerinden ziyaretçi hakkında bilgi almaya yetkilidir. Ziyaretçi, Camworld.tv’nin sözleşmeye uygun olmayan davranışı nedeniyle yetkili genel kredi güvencesi ile ilgili yetkili koruma şirketinin verilerine (Örn. Kredi kartı sahibi tarafından kötüye kullanma nedeniyle kredi kartının iptal edilmesi, şüpheli alacaklarda ibrazlara neden olma, şüpheli alacakta talep edilen ilamsız takip kararı, cebri icra tedbirleri) başvurmasını onaylar.  SCHUFA’da bu tarz bilgilerin diğer müşteri ilişkilerinden ortaya çıkması durumunda  Camworld.tv, bunun hakkında bilgi alır.

Camworld.tv, SCHUFA’nın bir sözleşme partnerinin haklı çıkarlarının veya kamu çıkarlarının korunmasına yönelik olarak gerekli olması ve bununla ziyaretçilerin çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi durumunda  bu bildirimler, sadece Federal Veri Koruma Kanunu’na göre gerçekleştirilir. SCHUFA, bağlı kredi kurumlarına, kredi şirketlerine, leasing kuruluşlarına, perakende ticareti, pazarlama şirketlerine ve diğer şirketlere ticari amaçlı para, ürün veya hizmet kredileri vermek veya alacakları almak, müşterilerin kredibiletisi hakkında karar verilmesine yönelik bilgi verebilmek için verileri kaydeder.

Ticari amaçlı alacak tahsil eden ve  SCHUFA’ya sözleşmeyle bağlı bulunan şirketlere borçlu araştırmasının yapılması amacıyla adres verilerini aktarabilir. SCHUFA, veri araştırmasında haklı çıkarlarını inandırıcı olarak ortaya koymaları durumunda sözleşme partnerleri ile verileri paylaşır. SCHUFA kredi verenin bilgileri olmadan sadece objektif verileri aktarır; sübjektif ön yargılar, kişisel gelir ve varlık ilişkileri hakkında SCHUFA bilgi vermez.
 
§7. Yazılım / Telif Hakları
Camworld.tv, ziyaretçiye Camworld.tv tarafından sunulan hizmet çerçevesinde bir yazılım hizmete sunar. Bu yazılım ile Camworld.tv, ziyaretçiye Camworld.tv tarafından verilen hizmetlerin kullanımının geçerlilik süresince bu yazılımı kullanma ve buna erişim hakkını vermektedir. Daha önce belirtilen basit kullanım hakkının verilmesi, ziyaretçinin kayıt çerçevesinde tam ve gerçeğe uygun bilgi vermesi ve bu genel kullanım koşullarına uyması koşuluyla gerçekleşir.

Ziyaretçinin, yazılımı çoğaltma veya bunlara üçüncü kişilerin erişimine olanak sağlama ve yazılım veya hakları ödünç vermeye ve hatta kiralamaya veya bir başka biçimde üçüncü kişilere aktarmaya veya yazılım üzerinde değişiklik yapmaya, bunu tercüme etmeye, söz konusu tersine mühendislik olgusunu uygulamaya, bunlara yönelik tekrar temel kodu üretmeye veya iptal etmeye veya yazılım temel alınarak diğer türevlerini oluşturmaya hakkı yoktur. Fikri mülkiyet hakları ve yazılım üzerindeki diğer mülkiyet hakları Camworld.tv’ye aittir. Devredilmiş yazılımın kaynak kodunun devredilmesi veya incelenmesi hakkında ziyaretçinin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.  Camworld.tv’ye veya onun ürünlerine ve hatta hizmetlerine yönelik olarak her hangi bir rakip veya rekabet ilişkisi içerisinde bulunan kişi veya şirketlerin kullanım hakkı bulunmamaktadır.
 
§8. Sorumluluk
Camworld.tv’nin kullanımı, Camworld.tv önceden belirlenmiş şekilde ulaşılabilirliği hakkı saklı olmak üzere kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve riski de kendisine aittir.  Camworld.tv’nin ziyaretçinin ve/veya üçüncü kişilerin müteakip zararları dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı zararlarının sorumluluğunu üstlenmesi söz konusu değildir; burada hangi hukuki esasa dayandığından bağımsız olarak sorumluluk almaz (Örn. Gecikmeye düşme, edanın olanaksızlığı, pozitif sözleşme ihlali, teminat, izinsiz eylem vs.).
Yaşam ve sağlığın tehlikeye düşmesi ve sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi söz konusu olduğunda Camworld.tv sorumluluk üstlenmez. Aynı şekilde basit ihmal, ortalama zarar ve alışılmışın dışında müteakip zararlar ile ilgili olarak da sorumluluk üstlenilmesi söz konusu değildir.
Ürün Sorumluluğu Kanunu uyarınca sorumluluk bundan etkilenmez. Nedeni üçüncü kişiler tarafından hizmete sunulan telekomünikasyon yapısında bulunan zararlar ve ayrıca usulüne uygun olarak yapılmayan bakım, kayıt, kullanım, muhafaza, işlem veya hizmete sunulan hizmetlerin veya Camworld.tv tarafından hizmete sunulan servislerin hasara uğramasından kaynaklanan zararlar söz konusu olduğunda bunlardan Camworld.tv’nin sorumlu olması da söz konusu değildir.
Camworld.tv  veya sözleşme ortaklarının bütün alacaklarının tam olarak karşılanmasına veya ziyaretçi ile olan iş ilişkisinin sözleşme ortaklığının sona ermesine kadar Camworld.tv’nin kendisi tarafından verilmiş olan malzemeleri geri alma hakkı ve sözleşmeyle belirlenmiş bir rehin hakkı bulunmaktadır. Ziyaretçinin hesabını kapatmada gecikmeye düşmesi durumunda Camworld.tv, önceden yazılı veya sözlü olarak bildirim yapmadan ve ek süre tanımadan mevcut sözleşme ilişkisini geçerlilik süresini dikkate almadan fes etme ve kendi takdirine göre ziyaretçinin kayıt verilerini silmeye veya ziyaretçinin mevcut kalan talebini hesaplamak koşuluyla ücret karşılığında kendi başına üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.  
 
 Camworld.tv tarafından sunulan hizmetler bağlamında içeriklerin yüklenmesi veya farklı bir şekilde elde edilmesi sonucunda doğan risk ziyaretçiye aittir. Ziyaretçi veya diğer üçüncü kişilerin davranışı veya ziyaretçi, aktör ve diğer üçüncü kişiler tarafından hizmetler çerçevesinde paylaşılan içerik veya beyanlar hususunda Camworld.tv herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Ayrıca hizmetlerin kullanımı veya hizmetlerin kullanımının olanaksızlığından kaynaklanan zararlardan Camworld.tv, ziyaretçi veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. Bu sorumluluktan muafiyet maddesi, aynı zamanda hizmetlerin kesilmesi, bir süreliğine ertelenmesi veya sona ermesi hususları için de geçerlidir.

§9. Genel Çalışma Koşullarında Yapılacak Değişiklikler 
Camworld.tv, genel çalışma koşullarını gelecekte değiştirme veya bunları tamamlama hakkını saklı tutar. Bu genel çalışma koşullarında yapılacak değişiklik ve tamamlamalar hakkında ziyaretçi ayrıca bilgilendirilir. Değiştirilmiş veya tamamlanmış genel çalışma koşulları, ziyaretçinin bilgileri aldıktan sonra  Camworld.tv’ye ait hizmetleri yeniden kullanması durumunda geçerlilik kazanır.
 
§10. Son Hükümler ve Yetkili Mahkeme   
Hukuki ilişkilerde Camworld.tv.’nin mukim olduğu yerdeki hukuk geçerlidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan bütün borçlar ile ilgili olarak ifa yeri şirketin merkezidir. Sunucunun iş adamı olup olmamasından bağımsız olarak Camworld.tv’nin mukim olduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir. Camworld.tv, ziyaretçinin iş adamı olması koşuşuyla ziyaretçi hakkında onun ikamet veya iş yerinde dava açabilir. Davanın şirketin olduğu yerdeki yetkili mahkemede açılmış olması durumda genelde ziyaretçinin iş adamı sıfatıyla   Camworld.tv ile ilgili mahkeme huzuruna gelme masraflarını üstlenmesi gerekmektedir. Bu genel çalışma koşullarının temelini oluşturan hukuki ilişki, sadece Camworld.tv
firma merkezindeki hukukun uygulanmasını gerektirir. Başvuranın olası mevcut müşteri veya sevkiyat genel çalışma koşulları kabul edilmez. Ziyaretçi, kendi çalışma koşullarından bağımsız olarak sunucununkine tabidir. Bu çalışma koşullarının bir maddesinin kısmen veya tamamen batıl olması durumunda,  bundan diğer hükümler etkilenmez veya bu durum, diğer hükümlerin uygulanmasına herhangi bir engel teşkil etmez. Batıl olan hüküm yerine anlamına en yakın ve uygulanabilir yeni hüküm, bu çalışma koşullarının ekonomik değeri ve uygulanabilirliği dikkate alınarak taraflarca anlaşmaya varılması sonucunda düzenlenecektir. Bu kural, aynı zamanda bu çalışma koşullarında mevcut olan kurallara aykırı boşluklar için de kıyasen geçerlidir. Camworld.tv’nin vazgeçmesinin, bir hakkın veya bu genel çalışma koşullarının bir hükmünün uygulanması veya uygulanmasının sağlanması, bu haktan veya ilgili hükümden tamamen vazgeçildiğini ifade etmez. Bu genel çalışma koşullarına yönelik ek sözleşmeler, değişiklikler ve tamamlamaların yazılı olarak yapılması zorunludur.
 
§11. Hakları Düşürücü Süre
Kısa vadeli yasal süreler bundan zarar görmeden hizmetlerin veya bu genel çalışma koşullarının kullanımı bağlamında veya bundan kaynaklanan bütün haklar, oluşmaları sonrasında bir yıl içerisinde yasal olarak dava ve talep edilmelidir veya bunun haricinde daimi olarak hakların dava ve talep edilmesi söz konusu değildir.


 
canlı kamera içerik işletmecisi:

Web-Administration S.L.

PTO de Caleta de Fuste S/N

Oficina del Puerto

35610 Antigua / Spain

CIF: B76045434 
Genel Çalışma Koşulları, Tarih 2021 Antigua, España

 
avs